Imieniny:

                    

Adres

Dokumenty

Wzory dokumentów

Rekrutacja  2017/2018

Hymn

Patron

Biblioteka

Świetlica

Sport

 

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Dzwonki

Podręczniki

Projekty gimnazjalne

Projekt "Energia i wiatr"

Konkursy

Kasy oszczędności

Samorząd

Gazetka

 

Kadra

 

Rada Rodziców

Pedagogika

Psychologia w pigułce

Zachęcanie dziecka do współpracy

Posiłki w szkole

 

Język angielski

Udział w projektach

 

 

 

  

REKRUTACJA 2018/2019

 

 

 


 

 

RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ

 

 

Plan zajęć


 

OGŁOSZENIE

 

Miejscem realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w obwodach szkół oraz pobierających    dotychczas naukę w:

Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefana Czarnieckiego  oddziałami integracyjnymi w Sulejówku,

Gimnazjum Nr 3 im. Stefana Czarnieckiego z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku,

wchodzących  w skład dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku

będzie z dniem 01.09.2017r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Czarnieckiego z klasami gimnazjalnymi w Sulejówku, ul. Okuniewska 2,

utworzona w wyniku przekształceń dotychczas istniejących w/w szkół.

 

 Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr 311/XXXV/2017 a dnia 07.03.2017r.

 

 


 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku, ul. Okuniewska 2

ogłasza nabór uczniów do:

                                               - oddziałów przedszkolnych

                                               - klas I szkoły podstawowej

                                               - oddziałów integracyjnych ( na wolne miejsca dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego)

 

więcej

 

 

 

Rekrutacja 2017/2018

 


 

 

                                                                                      

 

  Akcja „Pola Nadziei”

 Nasz szkoła kolejny raz wzięła udział w akcji ”Pola Nadziei”. Jest to ogólnopolska edycja  międzynarodowej kampanii    społecznej "Fields of Hope", zainicjowanej w roku 1998 przez organizację Marie Curie Cancer Care z Wielkiej Brytanii, a w  Polsce prowadzonej pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie. Nasza szkoła  wspiera Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów w Warszawie. W tym roku zebraliśmy 163 zł.  Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję.
 Międzynarodowym znakiem "Pól Nadziei" jest żółty kwiat żonkila jako symbol ulotności i kruchości życia, ale też nadziei na  nowe życie i triumfu miłości nad śmiercią. Zasadzone na jesieni cebulki, wiosną zmieniają się w kwitnące, żonkilowe Pola  Nadziei.
 21 X 2016 uczniowie naszej szkoły posadzili cebulki żonkili.

 

...galeria

 


UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

 

szczegółowe warunki ubezpieczenia uczniów dostępne są w sekretariacie szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005-2015

http://adstat.4u.pl/s4u.gif